Advocatenpraktijk Tjalma

Alimentatie

Wettelijke indexering alimentatie 

De alimentatie gaat per 1 januari 2017 met 2,1% omhoog.

De verhoging geldt automatisch vanaf 1 januari 2017, maar het is raadzaam om uw ex-partner op het nieuwe bedrag te attenderen.

De wettelijke indexering voor 2016 is 1,3 %. 

Nieuwe normen vaststelling kinderalimentatie

Met ingang van 1 april 2013 gelden voor het berekenen van kinderalimentatie
nieuwe richtlijnen. De voornaamste verandering is de invoering van een 
draagkrachttabel, waarmee vastgesteld kan worden hoeveel de ouders kunnen 
bijdragen aan de kosten van hun kinderen. Voorts zullen ouders met een 
omgangsregeling minder alimentatie gaan betalen naarmate ze meer voor hun
kinderen zorgen. 


Kinderalimentatie

-  Is verrekening met kinderalimentatie mogelijk? Rb. Dordrecht 3 februari
   2010 lees meer 

-  Vaststelling kinderalimentatie; wijzigingsbeschikking, terugbetaling van teveel
   betaalde bedragen? Hoge Raad 28 september 2012 lees meer

-  Kinderalimentatie, WSNP. Draagkracht alimentatieplichtige ten aanzien van wie
   schuldsaneringsregeling van toepassing is; maatstaf HR 14 november 2008, LJN
   BD7589; vrij te laten bedrag, art. 295 Fw. Hoge Raad 21 september 2012 lees meer 

Partneralimentatie

- Verzoek tot verlenging partneralimentatie toegewezen. Gerechtshof Amsterdam
  1 mei 2012 lees meer

- Terugbetaling te veel ontvangen alimentatie vanaf 1999. Gerechtshof Amsterdam
  24 juli 2012 lees meer
   

Ouderschapsplan


Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voorgezet ouderschap en zorgvuldige
scheiding in werking getreden. Als gevolg hiervan  zijn ouders bij een
echtscheiding, een beëindiging van geregistreerd partnerschap of een scheiding
van tafel en bed voortaan verplicht een ouderschapsplan op te stellen waarin
afspraken worden gemaakt  over de verzorging en opvoeding van hun
minderjarige kinderen.

Ook samenwonende ouders die gezamenlijk gezag over hun kinderen uitoefenen,
dienen bij het uit elkaar gaan een ouderschapsplan op te stellen.

De zogenaamde Flitsscheiding is volgens voornoemde wet niet langer meer
mogelijk.

Naamrecht
Kan na de geboorteaangifte nog een geslachtsnaamkeuze worden gemaakt?
Rb. Utrecht 21 april 2010 lees meer
  
Kinderontvoering

Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 (HKOV); art. 3; begrip “gewone
verblijfplaats van het kind”; omstandigheden van het concrete geval.
Overbrenging kind naar ander land op grond van later vernietigde rechterlijke
uitspraak. Hoge Raad 28 september 2012  lees meer

Print deze pagina
Advocatenpraktijk Tjalma
Advocatenpraktijk Tjalma
 
 

Looierstraat 38
6271 BB Gulpen

Tel:  043 - 450 12 02
Fax: 043 - 450 12 38

info@advocaattjalma.nl