Advocatenpraktijk Tjalma
 

Personen - en familierecht

 • echtscheiding
 • (echt-)scheidingsbemiddeling (mediation)
 • einde samenwoning
 • kinderalimentatie
 • partneralimentatie
 • ouderschapsplan
 • omgangsregelingen
 • co-ouderschap
 • ouderlijk gezag
 • naamswijzigingen
 • ontkenning vaderschap
 • boedelverdelingen

Arbeidsrecht

 • ontslag
 • loonvorderingen
 • concurrentiebeding
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • arbeidscontracten

Contractenrecht

 • algemene voorwaarden
 • opstellen en beoordelen contracten
 • niet-nakoming contracten
 • koop (non-conformiteit)

Huurrecht

 • opstellen en beoordelen huurcontracten
 • huurgeschillen woon- en bedrijfsruimte

Incasso's

 • incasseren vorderingen

Print deze pagina
Advocatenpraktijk Tjalma
Advocatenpraktijk Tjalma
 
 

Looierstraat 38
6271 BB Gulpen

Tel:  043 - 450 12 02
Fax: 043 - 450 12 38

info@advocaattjalma.nl