Alimentatie

Gepubliceerd : 23 Nov 2022

Jaarlijks wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Met ingang van 1 januari 2023 zullen de vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie met 3,4% omhoog gaan. Het is raadzaam om uw ex-partner alvast op het nieuwe bedrag te attenderen. 

Hoe wordt het indexeringspercentage vastgesteld?

Ieder jaar beslist de Minister van Veiligheid en Justitie in november met welk percentage de alimentatiebedragen per januari in het nieuwe jaar moeten worden aangepast. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. 

Zelf de hoogte van het geïndexeerde bedrag berekenen?

De hoogte van de geïndexeerde alimentatie kunt u op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) berekenen