Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Gepubliceerd : 02 Jan 2018

Op 1 januari 2018 is de nieuwe wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. 

Wat houdt dit in?

 

Bent u op of na 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijkse voorwaarden laten opmaken bij de notaris, dan bent u in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd. Dit houdt in dat alle bezittingen en schulden uitsluitend van u dan wel uw echtgenoot blijven. Enkel de bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk verkrijgt, zijn gemeenschappelijk en dienen bij een echtscheiding verdeeld te worden. Voor het geval u tijdens het huwelijk een schenking of een erfenis verkrijgt, valt deze buiten de beperkte gemeenschap van goederen en is het opnemen van een aparte uitsluitingsclausule door de schenker of erflater niet meer noodzakelijk. Enkel een schenking of een erfenis voorzien van een zogenaamde insluitingsclausule behoren tot de beperkte gemeenschap van goederen en dienen bij een scheiding ook verdeeld te worden. 

Voorafgaand aan de sluiting van uw huwelijk dat na 1 januari 2018 zal plaatsvinden, is het van belang u en uw aanstaande echtgenoot een overzicht opstellen waarin het vermogen van een elk van u wordt vastgelegd. In vervolg hierop dient u tijdens uw huwelijk een administratie bij te houden, waaruit blijkt waar het voorhuwelijkse vermogen, erfenissen en schenkingen aan zijn besteed. 

Bent u, zonder het opmaken van huwelijkse voorwaarden, getrouwd voor 1 januari 2018 dan blijft de wettelijke gemeenschap van goederen voor u bestaan en geldt als uitgangspunt dat bij een echtscheiding alle zaken verdeeld moeten worden.