Fiscaal partnerschap

Gepubliceerd : 07 jan. 2018

Per 1 januari 2018 zijn pleegkind en ouder niet langer verplicht tot fiscaal partnerschap

 

 

Sinds 1 januari 2018 kunnen pleegkinderen en hun verzorgende ouders een verzoek doen aan de Belastingdienst om niet langer als fiscaal partner te worden aangemerkt. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf 2017. Als gevolg daarvan wordt de situatie van pleegkinderen gelijk aan die van andere kinderen binnen het gezin. Een pleegkind wordt automatisch fiscaal partner met zijn/haar verzorgende ouder als hij/zij 18 jaar is geworden en de ouder geen partner heeft en samen met een minderjarig eigen kind op hetzelfde adres staat ingeschreven. In dat geval telt de Belastingdienst de inkomens van het 18-jarige pleegkind en ouder op bij het vaststellen van de inkomstenbelasting alsook het recht op toeslagen. De financiële gevolgen van het beëindigen van het fiscaal partnerschap zijn per gezin verschillend. Enerzijds kan het beëindigen van partnerschap meer toeslag opleveren, doch anderzijds kan een vermogensgrens maken dat het financieel gunstiger kan zijn om partner te blijven van hun pleegkind.