Bemiddelen als het kan

Procederen als het moet
 
 
  

 

Welkom


 
Welkom bij Advocatenpraktijk Tjalma, de praktijk voor personen- en familierecht in Gulpen en omgeving in Zuid-Limburg. Familierecht Advocaat en Mediator mr. F.F.A.D.C. Tjalma, die Advocatenpraktijk Tjalma heeft opgericht, is gespecialiseerd in het personen- en familierecht en ook lid van de vFAS, de landelijke Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators. 
 
Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied en daartoe behoren onder meer de navolgende zaken:
 • echtscheiding
 • verbreking samenleving
 • ontbinding geregistreerd partnerschap
 • partneralimentatie
 • kinderalimentatie
 • ouderlijk gezag / wijziging ouderlijk gezag
 • regeling betreffende de zorg- en opvoedingstaken / omgangsregelingen
 • verdeling gemeenschap van goederen
 • verdeling / verrekening beperkte gemeenschap van goederen
 • afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • naamswijziging

Persoonlijk contact, oplossingsgericht en juridisch maatwerk staan binnen Advocatenpraktijk Tjalma voorop.
Heeft u vragen? Bel of mail gerust voor het maken van een afspraak. 

Eerste gesprek van een half uur is gratis ! 
 
                                                              

 

Laatste Nieuws

01 jan 2021

Jaarlijks wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Met ingang van 1 januari 2021 zijn de vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie met 3,0% omhoog gegaan. Het is raadzaam om uw ex-partner op het nieuwe bedrag te attenderen. 

Meer
29 jan 2020

Op 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie in werking getreden. Tot 31 december 2019 is de maximale termijn voor het betalen van partneralimentatie 12 jaar. Vanaf dit jaar zijn de wettelijke regels op het gebied van partneralimentatie gewijzigd. Per 1 januari 2020 wordt de maximale alimentatietermijn de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Echter, op deze regel bestaan uitzonderingen ... Meer

25 mei 2018


Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Meer
07 jan 2018

Per 1 januari 2018 zijn pleegkind en ouder niet langer verplicht tot fiscaal partnerschap

 

Meer
02 jan 2018

Op 1 januari 2018 is de nieuwe wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. 

Wat houdt dit in?

 

Meer
01 jun 2017

Op 1 juni 2017 vierde Advocatenpraktijk Tjalma haar 10-jarige bestaan !

 

 


Contact Informatie

Adres :
Looierstraat 38
6271 BB Gulpen
Telefoon :
Tel: 043 - 450 12 02
Fax: 043 - 450 12 38
E-Mail :
info@advocaattjalma.nl