Scheiden, wat te doen? 


 
Bij een echtscheiding moeten vaak vele zaken geregeld worden in een emotionele periode. Het lukt niet altijd om samen in onderling overleg met elkaar nadere afspraken te maken over de echtscheiding en haar gevolgen. Een advocaat tevens mediator kan hierin uitkomst bieden. Is mediation met behulp van een advocaat-mediator niet mogelijk of niet wenselijk dan kan u zich apart laten bijstaan door een advocaat. Het kan voorkomen dat een andere partij niet bereid is om te overleggen of dat de standpunten van partijen zo ver uiteen liggen dat een procedure bij de rechtbank onvermijdelijk is. De rechter zal alsdan de knoop met betrekking tot het geschil van partijen doorhakken. 

Men kan op verschillende manieren tot een echtscheiding geraken. Het is mogelijk om eenzijdig een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in te dienen, maar het is ook mogelijk dat partijen gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. Voor het indienen van een verzoek tot echtscheiding (zowel bij een eenzijdig verzoek als bij een gemeenschappelijk verzoek) bij de rechtbank heeft men een advocaat nodig. 

Voor nadere informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met mr. Tjalma. 

 

Stappenplan



Het volgen van een stappenplan kan u helpen bij de aanpak van een scheiding. 

Stap 1: de scheidingsmelding

Stap 2: inschakelen gespecialiseerde advocaat of advocaat-mediator

Stap 3: verzamelen persoonlijke gegevens

Stap 4: ouderschapsplan (indien er kinderen zijn) opstellen

Stap 5: alimentatie (verzamelen inkomensgegevens)

Stap 6: overzicht opstellen bezittingen en schulden (download vFAS checklist)

Stap 7: pensioenoverzichten verzamelen (raadpleeg eventueel mijnpensioenoverzicht.nl)