Tarieven



Binnen advocatenpraktijk Tjalma wordt gewerkt op basis van een uurtarief of op basis van gefinancierde rechtshulp. 

De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de aard, het belang alsook de spoedeisendheid van de zaak. De aan uw zaak bestede tijd wordt vermenigvuldigd met dit uurtarief en vermeerderd met 5% kantoorkosten en BTW. Naast het uurtarief worden, indien nodig, ook zogenaamde verschotten (zoals griffierechten en deurwaarderskosten) in rekening gebracht. 

Voor minder draagkrachtigen is het mogelijk om een beroep te doen op gefinancierde rechtshulp van de overheid. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp hangt af van onder meer uw inkomen en vermogen. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechthsulp (ook wel 'toevoeging' genoemd). Mr. Tjalma kan voor u een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze aanvraag is kosteloos. De voorwaarden voor gefinancierde rechtshulp kunt u nalezen op de website: https://www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/hoeveel-betalen/eigen-bijdrage/