Mediation

Omdat het ook makkelijk kan en beide partijen winnen

   

Wat is mediation?

Mediation is bemiddelen, het oplossen van conflicten met behulp van een onafhankelijke bemiddelaar: de mediator. Bij verschillende soorten geschillen kan mediation worden ingezet. Onder meer op het gebied van familieconflicten, zoals een echtscheiding, beëindiging samenwonen, verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, omgangsregeling, alimentatie of een boedelverdeling, kan mediation een uitkomst bieden.
 
Scheiden via een advocaat-scheidingsbemiddelaar
 
Een echtscheiding is vaak niet alleen een ingrijpende, maar ook een emotionele gebeurtenis. Vele zaken dienen geregeld te worden en daarbij heeft u uw ex-partner nodig. Zo dienen bijvoorbeeld onder meer afspraken gemaakt te worden over de kinderen, huisvesting, alimentatie en de boedelverdeling.

Een advocaat-scheidingsbemiddelaar (advocaat-mediator) treedt voor beide partijen tegelijk op, maar neemt geen eigen standpunt in. Een advocaat-scheidingsbemiddelaar begeleidt u samen in het zoeken naar een oplossing voor de vele zaken die geregeld dienen te worden bij een (echt-)scheiding. Het doel is om een overeenkomst te sluiten waarbij alle zaken die samenhangen met de (echt-)scheiding zorgvuldig worden geregeld.

Verloop van het mediation-proces

Mediation vangt aan met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst staan de afspraken en regels die gelden gedurende de mediation. De mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is van belang dat beide partijen bij elke mediationbijeenkomst aanwezig zijn. Van elke mediationbijeenkomst wordt door de mediator een besprekingsverslag opgemaakt. Dit verslag is niet enkel een geheugensteuntje, maar is tevens een weergave van hetgeen is besproken en afgesproken. Voorts dienen de verslagen als basis voor de vastlegging van de gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant.

In het geval u een kind danwel kinderen heeft, dient er conform de wet een zogenaamd ouderschapsplan te worden opgesteld. In het ouderschapsplan dient onder meer de verdeling van de zorg-en opvoedingstaken van de kinderen alsook de kosten van de kinderen (kinderalimentatie) te worden geregeld. Nadat het echtscheidingsconvenant door beide partijen is ondertekend, volgt enkel nog een administratieve afhandeling van de echtscheiding bij de rechtbank. U hoeft niet meer in persoon bij de rechtbank te verschijnen. Wanneer de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, dient deze nog wel bij de gemeente waar u destijds bent gehuwd te worden ingeschreven. Kinderen van 12 jaar of ouder zullen wel een uitnodiging van de rechtbank ontvangen, doch zij behoeven niet bij de rechter te verschijnen indien zij liever schriftelijk willen reageren.

Voordelen van mediation
  • er zijn geen winnaars of verliezers
  • u kunt de oplossing in eigen hand houden en u bent niet afhankelijk van het oordeel van een rechter
  • niet alleen juridische onderdelen komen aan bod 
  • de relatie met de andere partij kan in stand gehouden worden of op een goede manier worden afgesloten
  • goedkoper dan gerechtelijke procedures waarbij partijen tegenover elkaar staan

Kosten van de mediation

Mediation is in vergelijking met een gerechtelijke procedure waarin partijen met elkaar strijden, aanzienlijk minder kostbaar. De kosten van mediation bestaan uit het honorarium van de advocaat mediator, vermeerderd met kantoorkosten en BTW. Daarnaast dienen partijen eventueel bijkomende kosten, zoals griffierechten en leges van uittreksels te voldoen.

Over het algemeen worden de kosten van mediation gelijkelijk door partijen gedragen. U kunt voor een deel van uw kosten een tegemoetkoming krijgen indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen beslist de Raad voor Rechtsbijstand of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. De advocaat mediator kan de aanvraag voor gefinancierde rechtshulp (ook wel toevoeging genoemd) voor u bij de Raad voor Rechtsbijstand indienen.

Contact

Neem gerust vrijblijvend contact op met mr. Tjalma om meer informatie te verkrijgen over het verloop van een echtscheidingsmediation.